Gizlilik Politikası

Meteco Nakliyat Web Sitesi Kullanım Koşulları 

Meteco Nakliyat, bu web sitesini, www.meteconakliyat.com.tr, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve Meteco Nakliyat'ın dışa açılma konsepti hakkında bilgi vermek amacıyla tasarlamıştır. Bu amaçla katolog isteme ve diğer bilgilendirme servisleri ücretsizdir. 

Meteco Nakliyat internet sayfasını kullanma /görüntüleme aşağıda belirtilen maddelerin kullanıcı tarafından kabul edilmiş olmasına bağlıdır. Meteco Nakliyat web sayfasının kullanımı ve görüntülenmesi için bu şartların kabul edilmesi gereklidir, bunların yerine getrilmemesi durumunda kullanım ve görüntüleme izni sağlanamaz. 

Meteco Nakliyat bu maddelerdeki değişiklik hakkını saklı tutar. Meteco Nakliyat web sayfasının (www.meteconakliyat.com.tr) içerisindeki internet servislerinin ve/ veya evraklarının kullanımı gibi özel kullanımlar, özel maddelerle düzenlenmektedir. 

Meteco Nakliyat İnternet Sayfalarının Kullanımı 

Meteco Nakliyat internet sayfaları bilgisayar aracılığıyla kullanıma açıktır; ve bazı bölümleri özel/ ticari olmayan amaçla basılabilir. 

İnternet sitesindeki içerik başlıkları ve şekilleri Meteco Nakliyat ve iştirâklerine bağlıdır; Türk Telif Hakları Kanuna tabiidir. 

Meteco Nakliyat izni olmadıkça, bireysel kullanım dışında Meteco Nakliyat internet sitesinin görüntülenmesi, sayfaların dağıtımı ve saklanması yasaktır. 

Meteco Nakliyat ilan ve bültenleri kaynak belirtilerek umumi alanlarda kullanılabilir. 

Meteco Nakliyat web sayfasındaki malzemelerin izinsiz kullanımı ve dağıtılması telif haklarının ihlaline girmektedir, ve izinsiz kullanımlar cezai uygulamalara tabidir. 

Meteco Nakliyat Web Sayfasının İşleyiş ve İçeriği 

Meteco Nakliyat web sitesinde değişiklik yapma ve siteye erişimi engelleme haklarını saklı tutar. 

Meteco Nakliyat hatasız ve düzgün olmayan internet sayfası kullanımını garanti etmez, bu hatalardan doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. 

Web sitesindeki Bağlantılar 

Meteco Nakliyat Web sitesi diğer sitelere bağlantılar içermektedir; Meteco Nakliyat üçüncü sitelerdeki içerik ve malzemelerden sorumlu değildir. Üçüncü bir siteye bağlanılması tamamen kullanıcının sorumluğu altındadır ve riski üzerine almış sayılır. 

Meteco Nakliyat'a Gönderilen Evraklar 

Aksi taraflar arasındaki bir antlaşma ile düzenlenmediği ve Meteco Nakliyat tarafından yönlendirlmediği sürece, Meteco Nakliyat'a gönderilen e-mailler, iş başvuruları, CV'ler Meteco Nakliyat kullanımına geçmiş sayılır ve kullanımları serbesttir. Meteco Nakliyat'a gönderilen evrak, CV ve e-mailler umumi surette kullanılabilir ve herkese açıktır. Bu dokümanların kullanım, kopyalama, dağıtım ve diğer amaçlarla kullanım hakkını Meteco Nakliyat saklı tutar. 

Meteco Nakliyat, gönderilen evrakların içeriğini ve kullanımını denetlemez / kontrol etmez, bunlara ilişkin bir sorumluluk yüklenmez. Evrakların Meteco Nakliyat sitesine gönderilmesi ile, gönderen bu evrakların yasadışı olmadığını, umumi kullanıma uygun olduğunu, gönderilen dokümanın tasarruf hakkının kendisine ait olduğunu kabul eder.Meteco Nakliyat gönderilen evrakların gönderen tarafından virus trafından geçirilmesini gerekli bulur ve site içerisinde evrakların kaldırılması hakkını kendinde tutar. 

Site Ziyaretçileri 

Meteco Nakliyat bilgi koruma kanuna uyar ve ziyaretçi bilgilerinin saklılığını korur. Kişisel bilgiler, ziyateçinin istediği bilgilerin zaruri ve gerekli temini ve servisinin sağlanması koşulları dışında, üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve gönderilemez. 

Meteco Nakliyat kişisel bilgileri kendi araştırmaları amacıyla kullanabilir. Meteco Nakliyat ayrıca müşteriler, müşterilerin satışları, ziyaretçi profili, üçüncü şahıs/ kurumlara ait istatistik ve bilgileri toplyabilir ancak bu bilgi ve istatistikler veri içeremez,sadece genel tanımlama amacı için kullanılabilirler. 

Meteco Nakliyat, kullanıcının genel tanımı için kullanıcının bilgisayarına transfer yapabilir. Kullanıcı bu transferi tarayıcı kurumu aracılığıyla engelleyebilir.Daha fazla bilgi için bilgisayarın sürücü yardım menüsü kullanılabilir. 

Meteco Nakliyat ve iştiraklerinin logo ve ticari marka unvanının kullanımına ilişkin maddeler 

İsim hakları, logo, ticari marka unvanı, ürün ve resimler Meteco Nakliyat ve iştiraklerine aittir. Meteco Nakliyatın izni olmadan bunların kullanımı, dağıtılması, saklanması ve muhtelif nedenlerle kullanılması yasaktır.